Savjetovalište:

Polačišće 2
Prizemlje starog dijela City galerije
23000 Zadar
Mob: 095 910 21 79
Mail: ivana@alimentarius.hr

Sjedište:

Alimentarius j.d.o.o.
Crno 31 N
23000 Zadar

Address: Polačišće 2, Prizemlje starog dijela City galerije, 23000 Zadar
Mobile: +385 95 910 2179